معرفی اعضا

تعداد بازدید:۱۵۱۵
     
ریاست                دکتر آویسا طبیب
     
  کارمند       خدیجه عربگری 
     
تلفن تماس           021-23922287

آدرس                مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - ساختمان اداری -طبقه همکف- دفتر توسعه اموزش 
پست الکترونیک edcrhc2014@gmail.com

 
آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۳۹۵