واحد توسعه آموزش


دکتر آویسا طبیب
فوق تخصص قلب کودکان 
ریاست دفتر توسعه آموزش مرکز (EDC)


تلفن تماس :23922287-021